Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten uitgebracht, respectievelijk gesloten door BuitenGewone Tuinen. De algemene voorwaarden zijn te raadplegen op de website en worden op eerste verzoek van de klant toegezonden.